ร่วมงานกับเรา-曼谷美食之旅 ร่วมงานกับเรา-曼谷美食之旅

ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขอึ่งขริษัททัวร์เชิงสร้ร้างสรรค์ที่มุ่งทำให้เกิดผลกระทบทางด้านบวกให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยหากคุณคือคนที่รักการออยงเที่ กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคุณ

简历(简历)/简历 [email protected]

旅游产品业务发展
旅游运营经理
高级销售和营销
会计
导游
午餐/晚餐主场主持人
UX / UI图形设计师
全栈开发人员
实习